0
2013
Impact Factor

    Viktor Kazantsev

    pr. Gagarina 23, Nizhny Novgorod, 603950 Russia
    N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

    Back to the list